Als lid van de Nederlandse Beroepsvereniging van Professional Organizers verklaar ik, Simone Verkade:

» het beroep van Professional Organizer zorgvuldig en professioneel uit te oefenen met respect voor de belangen van mijn cliënten en het aanzien van mijn beroepsgroep;

»  informatie van en over cliënten, de opdracht en de uitvoering geheim te houden met uitzondering van de situaties waarin:

de cliënt mij ten aanzien van bepaalde informatie hiervan ontslaat;
ik informatie anonimiseer en deel met het oog op kennisvergaring;
zwaarwegende belangen mij van mijn geheimhoudingsplicht ontheffen;
»  het intellectuele eigendom en de bijbehorende rechten van anderen te respecteren en materiaal of methodes niet zonder toestemming van de rechthebbende te gebruiken;

»  te werken aan mijn verdere ontwikkeling als Professional Organizer.

Ja, ik ontvang graag het laatste nieuws van opruimcoach Simone!

Facebook